Home

Op deze website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan een aantal lopende en afgeronde MIRT-projecten uitgelicht.

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijk domein (zoals wegen en bruggen). Het Rijk is bij deze projecten en programma's direct financieel betrokken. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u graag naar het MIRT overzicht 2024. 

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws