Home

Op deze website staan de lopende en afgeronde MIRT-projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijk domein (zoals wegen en bruggen). Het Rijk is bij deze projecten en programma's direct financieel betrokken.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws