Informatiebijeenkomsten A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op 2 en 3 juli informatieavonden in Niftrik en Herpen om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens een informatiebijeenkomst geven we belangstellenden en belanghebbenden graag een nadere toelichting over het project, over de keuze voor het voorkeursalternatief en over de antwoorden op de ingediende zienswijzen. Ook staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden.
Belangstellenden kunnen op 2 en 3 juli tussen 19.00 uur en 21.00 uur informatie over het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven verkrijgen in Niftrik en Herpen bij:

2 juli
Zalenrestaurant Hoogeerd
Maasbanddijk 10
6606 KB Niftrik

3 juli
Dorpshuis ’t Slotje
Schoolstraat 2
5373 BC Herpen

Voorkeursalternatief

De MIRT-verkenning heeft informatie opgeleverd waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief heeft vastgesteld. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die de voorkeur heeft boven alle andere kansrijke alternatieven.

Meer informatie over het project, kunt u vinden op  platformparticipatie

MIRT-verkenning


De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving.