A50: planMER gepresenteerd aan Commissie m.e.r.

In november 2023 is het planMER gepresenteerd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna Commissie m.e.r). De Commissie m.e.r. heeft gereageerd op het planMER. Mede op basis hiervan wordt een addendum op het planMER opgesteld. Deze wordt tegelijk met de Voorkeursbeslissing en Nota van Antwoord in mei vastgesteld en gepresenteerd.

De commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Alle adviezen van de commissie m.e.r. zijn openbaar. In maart dit jaar is een voorlopige reactie van de Commissie m.e.r gepubliceerd. In mei 2024 wordt de definitieve reactie van de Commissie m.e.r. verwacht.