Voorkeursbeslissing A50 Ewijk-Bankhoef- Paalgraven vastgesteld

Op 27 mei 2024 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Voorkeursbeslissing voor de MIRT-verkenning A50 Ewijk – Bankhoef - Paalgraven genomen. De Voorkeursbeslissing is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

De Voorkeursbeslissing en de Nota van Antwoord zijn in mei vastgesteld. Het resultaat hiervan is gepubliceerd op platformparticipatie en te zien tijdens informatiebijeenkomsten 2 en 3 juli.

Tijdens de verkenning zijn de problemen in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A50. De Voorkeursbeslissing is in samenwerking met lokale en regionale overheden tot stand gekomen. De bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A50 zijn hierbij intensief betrokken. De Voorkeursbeslissing bevat een pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. In de Voorkeursbeslissing staan alle maatregelen vermeld. 

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet is de Voorkeursbeslissing in de plaats gekomen van de Structuurvisie. De Ontwerp-Structuurvisie is nu dus definitief vastgelegd in de Voorkeursbeslissing.

Het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kent een grote stikstofopgave. Dit betekent, nu de Voorkeursbeslissing is vastgesteld, dat het nog niet duidelijk is wanneer de volgende fase (planning- en studiefase) voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kan starten.