Beeld: ©MIRT-verkenning Oude Lijn

MIRT-verkenning Oude Lijn

Over de MIRT-verkenning Oude Lijn

De Oude Lijn is de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht en verbindt al sinds 1847 de steden Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht met elkaar. Een hele regio verbonden door dat eeuwenoude spoor. En deze regio, de Zuidelijke Randstad, groeit de komende jaren fors. Economisch, in bevolking en in gebouwen. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn. Dat proberen we zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het groen in de regio. Om de regio te kunnen laten groeien, moet ook de bereikbaarheid meegroeien. 

MIRT-verkenning 

Om de regio verder te ontwikkelen, zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht een MIRT-verkenning gestart. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het doel van zo’n verkenning is samen met de omgeving zoeken naar slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossingen voor de knelpunten op een bepaald traject, in dit geval de Oude Lijn. 

De verkenning bestaat uit 6 deelprojecten. De knooppunten Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam-Centrum en Dordrecht hebben allemaal hun eigen deelproject. Daarbinnen wordt gekeken hoe de ruimte in en om de stations kan meegroeien met de groei van de steden in de toekomst. ProRail heeft daarnaast een deelproject waarin extra sprinters en nieuwe stations centraal staan. Het zesde deelproject is een gezamenlijk project over de afstemming tussen de ruimtelijke ontwikkelingen en de mobiliteitsontwikkelingen. 

Meer informatie vindt u op de website van  Oude Lijn en OV-knopen

(Het logo van MoVe Oude lijn. Beeldtitel: MIRT-verkenning oude lijn. Rechtsonder in beeld staat het logo van MoVe Oude Lijn. Een animatie. Voice-over.)

RUSTIGE MUZIEK

De zuidelijke Randstad is één van de drukste regio's van Nederland en groeit nog altijd. 
Dat betekent dat ook het aantal woningen en kantoren groeit. 
Die groei vindt plaats in de steden zo houden we het buitengebied zo groen mogelijk. 
Als er meer mensen wonen en werken in een regio, is het belangrijk dat zij zich makkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen. 
Daarom wordt de komende jaren het spoorsysteem tussen de steden 
Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Schiedam en Dordrecht verbeterd, 
of te wel: de Oude Lijn.
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, ProRail 
en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht 
verkennen nu mogelijkheden om vier nieuwe stations te bouwen,
vier bestaande stations te verbeteren en meer treinen te laten rijden.
Een unieke, maar ingewikkelde opgave. 
Want het is best een puzzel alle gebieden en partijen met hun eigen opgaven, ideeën en oplossingen te verbinden.
Het gemeenschappelijke doel is helder: 
een toegankelijk, leefbaar en prettig gebied voor iedereen die hier werkt en leeft.   
Om de juiste keuzes voor het gebied te kunnen maken, doen we een MIRT-verkenning. 
Tijdens deze verkenning onderzoeken we de maatregelen die de groei van woon- en werklocaties in de regio mogelijk maken. 
Die verkenning zal naar verwachting nog twee jaar duren.
Samen nadenken over wonen, leven en werken over tien tot vijftien jaar, is best spannend. 
Zeker omdat alle puzzelstukjes straks in elkaar moeten vallen in dit grote, dichtbevolkte gebied. 
Met elkaar kunnen we die puzzel voor de toekomst leggen. 
Wij zijn er klaar voor. Jij ook?    

(De logo's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS, ProRail, Leiden, Den Haag, de gemeente Schiedam, de gemeente Rotterdam en Dordrecht. Beeldtekst: Wij zijn er klaar voor. Jij ook? https://www.move-rdh.nl/projecten/oude+lijn+en+ov-knopen/default.aspx.)