A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongevallen. Daarom zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren.

Waarom deze MIRT-verkenning?

De A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven verbindt meerdere steden, dorpen en bedrijventerreinen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Deze weg is een belangrijke noord-zuidverbinding en een verbindende schakel voor (vracht)verkeer tussen achterlandverbindingen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid belangrijk voor de economische topsectoren in de regio: Food, Health en Hightech. 

Wat is het projectgebied?

We onderzoeken binnen deze MIRT-verkenning kansrijke oplossingen tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Paalgraven op de A50. De meeste aansluitingen op de A50 tussen en op deze knooppunten zijn ook onderdeel van het projectgebied.

Meer concreet vallen in elk geval de volgende verbindingen binnen het projectgebied:

  • de A50 tussen km 129,5 en 148,0 (hart Ewijk)
  • de A326 tussen de A50 en aansluiting Bergharen (inclusief weefvak)
  • de N277 tussen de rotonde met de Veersingel en de Erfsestraat
  • Knooppunt Paalgraven inclusief de aansluiting Oss-Oost op de A59 (km 155,5-157,5)
  • de N324 (Rijksweg) tussen de aansluiting Oss-Oost op de A59 en de kruising met de Oude Rijksweg aan de oostzijde.

We kijken daarnaast ook wat de effecten zijn van de onderzochte oplossingen voor de omgeving van het project (het studiegebied).

Projectgebied