A15 Papendrecht-Gorinchem

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. In deze MIRT-verkenning onderzoeken we hoe we de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht-Gorinchem voor de langere termijn kunnen verbeteren. 

Verbeteren bereikbaarheid regio

De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming.  De verwachting is dat de fileproblemen in de toekomst nog verder toenemen. Dagelijkse files leiden tot een verslechterde bereikbaarheid van de regio's Rotterdam, Drechtsteden en Rivierenland.  Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht - Gorinchem ook relatief veel ongevallen.

Projectdoel

Het doel van deze Verkenning is het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid in beide richtingen, waardoor de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk, en de bereikbaarheid van het gebied, per saldo verbetert. Voor het gedeelte van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt daarom een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd.

Projectgebied

Met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het projectgebied verruimd tot voorbij de aansluiting Papendrecht met de N3 en N214. Hiermee wordt een nieuwe bottleneck op de noordbaan (Gorinchem richting Rotterdam) voorkomen. Over een beperkte lengte van circa 1 km kent dit deel van de A15 namelijk 2 rijstroken. Tot het projectgebied behoren ook de aansluitingen Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost, Hardinxveld-Giessendam en Arkel. Voor het knooppunt Gorinchem geldt dat uitsluitend de A15 onder het knooppunt tot het projectgebied behoort. Het totale traject is 23,8 km lang. 

Partners

Een groot aantal (regionale) partijen is gevraagd mee te denken en te werken aan de Verkenning: Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, West-Betuwe, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, provincies Gelderland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.

Meer informatie vindt u op de website van de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.