MIRT N35 Wijthmen-Nijverdal

De rijksweg N35 is de rechtstreekse verbindingsweg van Zwolle naar de regio Twente en Duitsland. Regio Zwolle en Regio Twente zijn de twee grootste economische centra van Overijssel. De N35 is daardoor van grote economische betekenis voor de provincie Overijssel. Door toenemende drukte van het verkeer komt deze functie steeds meer onder druk te staan. Het project gaat over de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal: de voorbereiding van een MIRT Verkenning naar mogelijke maatregelen op de langere termijn voor de oplossing van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

Overzicht van de projecten op de N35

Beeld: ©Projectteam N35
Op deze kaart zijn de projecten: meer veilig, knooppunt Raalte en Verkenning N35 Wijtmen Nijverdal te zien.

Voorgeschiedenis

De provincie Overijssel heeft in 2009 samen met partijen uit de regio de ambitie voor het verbeteren van de N35 opgenomen in de Marsroute. Ook in het coalitieprogramma “Samen bouwen aan Overijssel” (2019) heeft de provincie het opwaarderen van de N35 tot een 2x2 stroomweg als prioriteit aangegeven. Rijk en regio hebben de afgelopen jaren het traject N35 Zwolle-Wijthmen met 2x2 rijstroken aangelegd en de N35 loopt nu bij Nijverdal door de Salland-Twentetunnel. Daarnaast wordt een nieuw Tracébesluit voorbereid voor het inrichten van het traject N35 Nijverdal-Wierden als stroomweg met 2x2 rijstroken. Voor het ongelijkvloers maken van de aansluiting van de N348 (Deventerweg) op de N35 in Raalte loopt een planstudie. Voor het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal gaan Rijk en regio plannen maken voor verbetering.

Wat is een MIRT-verkenning?

Na de startbeslissing gaat de MIRT Verkenning beginnen. In de verkenning doen we van grof naar fijn onderzoek. De omgeving wordt bij stappen in het onderzoek betrokken, zoals bij de beoordeling van wat kansrijke alternatieven zijn. Bij deze verkenning maken we ook een PlanMER. De omgeving kan dan zienswijzen indienen, op de ‘Notitie Reikwijdte en detailniveau’ en bij de ‘voorkeursbeslissing’ waar het voorkeursalternatief in staat. Daarna neemt de minister een voorkeursbeslissing en is de verkenning afgerond.