Afgeronde trajecten

Met het vaststellen van de structuurvisie eindigt de MIRT-verkenning. Na vaststelling van de structuurvisie volgt de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het project overgedragen aan Rijkswaterstaat. Volg de ontwikkelingen op de website van Rijkswaterstaat.