MIRT-verkenning OV en wonen Utrecht

Utrecht is in trek. Steeds meer mensen willen in de regio wonen, studeren, ondernemen, werken en recreëren. Dat heeft veel voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en cultureel aanbod. Tegelijkertijd is er behoefte aan meer woon- en werkruimte en neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer toe. Dat betekent dat we verantwoord moeten omgaan met de ruimte die we hebben. Daarom heeft een aantal overheidsorganisaties onder de naam U Ned de handen ineens geslagen om een gezonde groei van Utrecht mogelijk te maken.

MIRT-verkenning

Eén van de projecten van U Ned is de MIRT-verkenning OV en Wonen. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Transport en RuimteHieronder vallen alle investeringen die de rijksoverheid samen met andere overheden doet aan wegen, het spoor en waterwegen. Een MIRT-verkenning is een manier van werken waarbij je begint met opgaven (wat je wil oplossen) en in een aantal fases steeds verder toewerkt naar concrete oplossingen (wat je gaat doen). Aan het einde van een MIRT-traject ligt er een pakket aan maatregelen. Binnen de MIRT-verkenning OV en Wonen zijn we op zoek naar oplossingen op het gebied van openbaar vervoer voor de volgende opgaven:

  • Het beter bereikbaar maken van Utrecht Science Park (voorheen de Uithof)
  • De druk op Utrecht Centraal en het centrum verlichten
  • Ervoor zorgen dat nieuwe woon- en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein bereikbaar zijn en daarmee ook de bouw van extra woningen mogelijk maken.

De komende twee jaar gaan we aan de slag om tot een pakket aan concrete maatregelen te komen die hieraan bijdragen.

Meer informatie vindt u op de website van U Ned: MIRT-verkenning OV en Wonen - U Ned (programma-uned.nl)