Bestuurders stellen vragen over de MIRT-verkenning Oude Lijn

Op 13 juli is een eerste informatiebijeenkomst voor bestuurders rond de Oude Lijn georganiseerd. Voor deze ‘bestuurlijke oploop’ waren wethouders, gedeputeerden en directeuren die belanghebbend zijn langs de Oude Lijn uitgenodigd. Zij kregen informatie over de stand van zaken van het project. 

Burgemeester Kolff van Dordrecht trapte af door iedereen welkom te heten. Guus Holtring, programmamanager MoVe, gaf een presentatie over waar het bereikbaarheidsprogramma MoVe nu staat. MoVe is een samenwerking tussen het Rijk, provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten. Het doel van de samenwerking is de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad duurzaam op peil houden, in samenhang met de grote verstedelijkingsopgave. Karin van der Lans, Centrale Projectleiding van de Verkenning Oude Lijn,  presenteerde de stand van zaken van de MIRT-verkenning Oude Lijn. Zij liet daarbij voor de eerste keer de animatie zien dat we voor het project hebben laten maken. 

Het doel van de bestuurlijke oploop was om betrokken bestuurders te informeren over de opgave, de aanpak en de stand van zaken. De oploop was niet bedoeld voor het nemen van besluiten. Na de presentaties was er een informatiemarkt, waarbij de 5 deelprojecten, het 6e werkspoor, het programma MoVe en de Centrale Projectleiding hun opgave en plannen langs de oude lijn presenteerden. Belangstellenden konden hier in gesprek gaan en hun vragen stellen. Het was voor veel aanwezigen een eerste algemene kennismaking met het project Oude Lijn. Met ongeveer 50 aanwezigen was opkomst goed. Het was een geslaagde middag.