Vraag en antwoord

Het antwoord op een aantal vragen over de MIRT-verkenning Oude Lijn.