MoVe

MoVe is een samenwerkingsverband van overheden, infrastructurele netwerkbeheerders en vervoerders in de Zuidelijke Randstad. Samen werken zij aan een sterkere economie en het versneld realiseren van de verstedelijkingsopgave. 

Makkelijk je werk of huis bereiken is een onmisbaar onderdeel om de stedelijke regio's in de Zuidelijke Randstad verder te ontwikkelen. MoVe onderzoekt hoe de bereikbaarheid slim en innovatief verbeterd kan worden. Daarmee verbindt het mensen, organisaties en netwerken en draagt het bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. 

De MIRT-verkenning Oude Lijn valt onder MoVe. Het doel van deze verkenning, is het bedenken van een pakket van maatregelen aan het spoorsysteem, die de groei van woon- en werklocaties in de zuidelijke Randstad mogelijk maken. 

Daarnaast onderzoekt MoVe de mogelijkheden om de mobiliteit rond de knooppunten te verbeteren. Door nauw samen te werken met vervoerders in de regio, kunnen ze een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk creëren dat de mobiliteit in de regio naar een hoger niveau tilt. 

Meer over MoVe 
Meer over MoVe vind je hier.