Deelprojecten

ProRail en de knooppunten Leiden, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht hebben elk een eigen gebiedsgericht deelproject. Daarnaast is er nog een overkoepelend deelproject waar de bovengenoemde partijen gezamenlijk mee bezig zijn. In die verschillende deelprojecten mogen bewoners en bedrijven meedenken over hun wensen voor de toekomst. Zo weten de verschillende partijen welke keuzes er nodig zijn om de regio duurzaam te laten groeien.  

Elk deelproject heeft een ander aandeel in de gemeenschappelijke puzzel die de partijen de komende jaren met elkaar gaan leggen. Alles moet goed bij elkaar aansluiten in plannen en planning. 

Knooppunt Leiden

Het knooppunt Leiden Centraal moet een hoogwaardig knooppunt worden dat veel kwaliteit biedt voor reizigers. 

De ontwikkeling van het knooppunt moet zorgen voor een goede mix van wonen, werken, voorzieningen en verblijfplekken op loopafstand van het ov. Met de ontwikkeling van knooppunt Leiden Centraal verandert het stationsgebied richting het jaar 2030 in een levendige stadsbuurt waar je prettig kan verblijven, met de juiste voorzieningen en nieuwe woon- en werkvormen. 

Na de renovatie van het knooppunt zijn het treinstation, het busstation en de fietsparkeervoorzieningen perfect met elkaar verbonden. Zo vormt het een in-, uit- en overstappunt voor de stad én de stedelijke regio van bijna 400.000 inwoners. Met deze transformatie wordt Leiden een ‘knooppunt plus’. 

Meer lezen over deelproject Leiden. 

Knooppunt Den Haag Laan van NOI

Het stationsgebied Den Haag Laan van NOI gaat  de komende jaren veranderen in een aantrekkelijk woon-werkgebied.  

Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Met de nieuwe kantoren moet het stationsgebied uitgroeien tot een IT Security Campus, een gebied voor organisaties die werken aan internetveiligheid en technologie. 

Ook wordt gewerkt aan plannen om het station en de stationsomgeving te vernieuwen, waarbij ook de Randstadrail (HTM) en de metro (RET) worden betrokken. Daarbij moet het station zich ontwikkelen van voorstadstation naar volwaardig intercitystation. Inclusief betere voorzieningen voor de reizigers, zoals een extra kiosk, een aantrekkelijk stationsplein en meer fietsenstallingen. Dat zorgt ervoor dat het gebied een bruisende plek wordt waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen. 

Meer lezen over deelproject Den Haag Laan van NOI. 

Knooppunt Schiedam

Het gebied rondom station Schiedam Centrum verandert in een multifunctioneel gebied met een goede mix van wonen en bedrijvigheid. 

Om dat te laten slagen wordt het station, metro (RET) en het stationsgebied doorontwikkeld. Het doel is om van Schiedam Centraal een verbinding te maken die klaar is voor de verwachte toename van reizigers en veranderende loopstromen. 

Daarnaast biedt het vernieuwen van het station kansen om de huidige hinderlijke hoogteverschillen en onoverzichtelijke looproutes in de stationsstructuur aan te pakken. 

Meer lezen over deelproject Schiedam. 

Knooppunt Dordrecht

De stations in Dordrecht spelen voor de regio Drechtsteden (300.000 inwoners) een grote rol in de verbinding Dordrecht - Rotterdam. 

Station Dordrecht kan de huidige vervoersstromen nu al lastig verwerken, terwijl de regio en de stad de komende jaren sterk groeien. 

Om dat beter en veiliger op elkaar af te stemmen, moet het station en de directe omgeving verbeterd en optimaal benut worden. Met meer ruimte voor voetganger en fiets, zodat het treinstation, het busstation en de fietsvoorzieningen goed op elkaar aansluiten. Zo stappen reizigers soepel in, uit en over. Ook de laatste kilometers van het station naar huis. 

Meer lezen over deelproject Dordrecht. 

City Sprinter / Nieuwe Stations

ProRail onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe stations te openen in de volgende nieuwe woonwijken: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark. 

Ook onderzoekt de organisatie of en hoe er stapsgewijs meer City-Sprinters kunnen rijden tussen Den Haag en Dordrecht. Daarnaast werkt ProRail met de verschillende gemeenten samen in de andere deelprojecten, onder andere voor de ontwikkeling van de bestaande stationsgebieden Leiden, Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht. Samen komen deze partijen tot een integrale aanpak die past bij de woningbouwplannen. 

Meer lezen over deelproject ProRail. 

Aansluiting van de spoorplannen op de woningbouwplannen

in het zogenoemde 6e Werkspoor onderzoeken we de aansluiting van de plannen rondom het spoor op de plannen rond de woningbouw en kantoorbouw. We moeten voorkomen dat ergens een nieuw station geopend wordt terwijl de woningbouw nog niet gestart is, en andersom. En we willen dat zoveel mogelijk nieuwe bewoners en gebruikers van de kantoren van het spoor gebruik gaan maken. Dat betekent onder andere aantrekkelijke routes van en naar de stations, en een gemeentelijk beleid dat het gebruik van de auto niet stimuleert.