Praktijkverhalen

We onderzoeken hoe we de bestaande knooppunten die samen de Oude Lijn vormen verder kunnen ontwikkelen. We kijken waar nieuwe stations moeten komen en hoe het ov zo kan groeien dat het aansluit bij de economische groei én de leefkwaliteit in de regio. 

Dat is een complexe puzzel. Daar komt heel veel bij kijken. 

In de praktijkverhalen staan de ervaringen van de betrokkenen. Je leest hierin van alles over participatie, duurzame verstedelijking, de uitdagingen van ProRail en de verschillen tussen de knooppunten.