Start inwonersraadpleging over de toekomst van het spoor tussen Leiden en Dordrecht en de stationsgebieden

Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil meedenken over de plannen voor de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht (ook wel de Oude Lijn genoemd). Ook over de inrichting van de stationsgebieden van Leiden, Den Haag Laan van Nieuw Oost Indië, Schiedam en Dordrecht kan worden meegedacht. Via de website www.raadplegingoudelijn.nl kan een online raadpleging worden ingevuld. De uitkomsten daarvan zullen bestuurders gebruiken bij de keuzes die over de Oude Lijn en de stationsgebieden worden gemaakt.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Als wethouder in Maastricht heb ik gezien hoe belangrijk het is om inwoners te betrekken bij de plannen voor hun stad. Niet alleen hebben inwoners vaak hele goede ideeën voor hun eigen leefomgeving, ook kunnen zorgen van inwoners dan worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen. En dat maakt een project alleen maar beter. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van dit participatie-traject.”

Raadpleging

De online raadpleging stelt inwoners vragen over de keuzes die kunnen worden gemaakt voor de Oude Lijn en de stationsgebieden. Met een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) worden de keuzes die de overheid moet maken zo goed mogelijk nagebootst. Inwoners krijgen verschillende dilemma’s voorgelegd: moeten we nieuwe stations bouwen? De frequentie van sprinters verhogen? Of juist de fietsverbindingen naar de stations verbeteren? En moeten we in de stationsgebieden vooral ruimte maken voor fietsers en voetgangers? Of juist voor groenvoorzieningen? Of voor woningen en kantoren? De uitkomsten van de raadpleging leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners. De raadpleging staat open van donderdag 14 maart tot 30 april. De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar worden gemaakt.

Vernieuwend participatietraject

Rijk en regio hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen voor de Oude Lijn. Dit is de tweede keer dat inwoners op deze manier en in een vroege fase van de planvorming bij  een groot infrastructureel project betrokken worden. Eerder paste de overheid de PWE methode toe bij het betrekken van inwoners bij keuzes over de Lelylijn. De inbreng van de 11.000 deelnemers aan deze raadpleging leverde bruikbare inzichten op voor besluitvormers. 
Een vernieuwend aspect van deze raadpleging is dat inwoners in een keuzemenu zelf kunnen bepalen waar zij hun voorkeuren over willen doorgeven. Willen zij hun mening geven over de inrichting van de omgeving van een bepaald bestaand station? Of over keuzes die worden gemaakt op het niveau van de gehele Oude Lijn? Of juist over de inrichting van één van de mogelijke nieuwe stations? Burgers krijgen dus de kans om over heel veel verschillende onderwerpen mee te denken en ze kunnen zelf hun selectie maken over welke onderwerpen ze het liefst willen meedenken. 
 

Het vooruitzicht

De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Er komen 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woon- en werkgebieden goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. En dat is waar deze investering in het OV en de stationsgebieden in voorziet. Daarom investeren Rijk en Regio 1,5 miljard in de Oude Lijn en het ontsluiten van woningbouwlocaties om de Oude Lijn. Eind 2024 nemen Rijk en Regio de eerste beslissingen over de Oude Lijn en daar worden de uitkomsten van de raadpleging bij gebruikt.