Proces

In 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een verkeersonderzoek uitgevoerd naar knelpunten op dit traject van de N35: naar doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het ministerie en de provincie hebben op basis van die uitkomsten ieder 100 miljoen euro gereserveerd voor het aanpassen van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, gericht op het aanpakken van de grootste knelpunten.

De Startbeslissing is gereed

De eerste stap is genomen: De Startbeslissing voor de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal is vastgesteld. De Startbeslissing beschrijft de problematiek, de doelstelling, de te onderzoeken alternatieven en wie er bij betrokken zijn. 

Aansluitend begint de fase van de Verkenning.

Planning

Start MIRT Verkenning: maart-medio 2022
Afronding MIRT Verkenning: begin 2024