Proces

In 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een verkeersonderzoek uitgevoerd naar knelpunten op dit traject van de N35: naar doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het ministerie en de provincie hebben op basis van die uitkomsten ieder 100 miljoen euro gereserveerd voor het aanpassen van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, gericht op het aanpakken van de grootste knelpunten.

Startbeslissing als eerste stap

De eerste stap is de voorbereiding van de startbeslissing voor de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal. De startbeslissing beschrijft de problematiek, de doelstelling, de te onderzoeken alternatieven en wie er bij betrokken zijn. De planning is erop gericht dat de minister eind 2021 de startbeslissing kan nemen. Daarna begint de fase van de verkenning.

Waar staan we nu (najaar 2021)?

De startbeslissing is in voorbereiding. De hoofdlijnen staan in de bijgevoegde presentatie bij de informatiebijeenkomst van 26 oktober 2021. Hierin staan de achtergronden, de organisatie, de hoofdlijn van de participatie, welke alternatieven we gaan onderzoeken, de raakvlakken en wat niet bij het project hoort.

Planning (onder voorbehoud)

Startbeslissing: eind 2021
Afronding MIRT Verkenning: eind 2023