Proces

In 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel een verkeersonderzoek uitgevoerd naar knelpunten op dit traject van de N35: naar doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het ministerie en de provincie hebben op basis van die uitkomsten ieder 100 miljoen euro gereserveerd voor het aanpassen van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, gericht op het aanpakken van de grootste knelpunten.

De Startbeslissing is gereed

De eerste stap is genomen: De Startbeslissing voor de MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal is vastgesteld. De Startbeslissing beschrijft de problematiek, de doelstelling, de te onderzoeken alternatieven en wie er bij betrokken zijn. 

Analysefase

In de analysefase worden de mogelijke alternatieven uitgewerkt, waarbij betrokkenen uit de omgeving kunnen meedenken. De alternatieven worden voorzien van (expert)beoordeling op hoofdlijnen. Resultaat van deze fase is een beperkt aantal kansrijke alternatieven voor de lange termijn, die worden vastgelegd in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). 

Planning

Start MIRT Verkenning: maart-medio 2022
Afronding MIRT Verkenning: begin 2024