Participatie

De MIRT-verkenning doen we niet alleen met rijksoverheid en provincie Overijssel. Ook de omgeving denkt mee: bewoners, ondernemers, belangenvertegenwoordigers, gemeenten en anderen worden betrokken. Het is belangrijk om de stakeholders in de omgeving van het project in de verschillende fasen op het juiste moment en in de juiste rol te betrekken. Alleen zo komen we tot zo goed mogelijke resultaten.

Participatieplan

De wijze waarop we de omgeving betrekken bij de MIRT-verkenning, staat beschreven in het participatieplan. De inhoud en opzet van de verschillende werksessies, ateliers, buurttafels en (inloop)bijeenkomsten die we organiseren in het kader van de participatie sluit aan op de stappen binnen de verkenning.

Doel van participatie

Het doel van participatie is om de omgeving (bijvoorbeeld bewoners, weggebruikers, bedrijven en organisaties) te betrekken bij de verkenning.

De omgeving stellen we hiervoor op verschillende momenten en manieren in de gelegenheid om informatie over de MIRT-verkenning te ontvangen, mee te denken, mee te praten en kennis en informatie aan te dragen. Bijvoorbeeld tijdens verschillende werksessies, ateliers, buurttafels en inloopbijeenkomsten.

In het participatieplan staat beschreven hoe we de omgeving betrekken.