Participatie

Op dinsdag 26 oktober 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats over voorbereidingen voor de eerste stap in deze verkenning. In deze eerste bijeenkomst is ingegaan op de te onderzoeken alternatieven en maatregelen en het toekomstige werkproces om te komen tot een aanpak voor de langere termijn.