Participatie

U vindt hier de presentatie die is gegeven tijdens de informatiebijeenkomst over voorbereidingen van de startbeslissing op 26 oktober 2021. De 'vragen en antwoorden' zijn toegevoegd in een apart bestand. 

Ook vindt u hier het vastgestelde Participatieplan.