Project

De N35 is een rechtstreekse verbindingsweg tussen Zwolle en de regio Twente en Duitsland. Het wordt steeds drukker op de weg, met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Daarom werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Overijssel, de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, ProRail en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om te onderzoeken welke maatregelen de leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal kunnen verbeteren. De participatie in het project vinden wij belangrijk. In het participatieplan kunt u lezen wat wij onder participatie verstaan. 

Overzicht van de projecten op de N35

Beeld: ©Projectteam N35
Op deze kaart staan alle verbeterprojecten die spelen op de N35.

Raakvlak met andere lopende projecten langs de N35 Wijthmen-Nijverdal

Op ditzelfde traject van de N35 spelen meerdere verbeterprojecten, namelijk de verbetering van de verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal, met maatregelen voor de korte termijn. Daarnaast worden er verbeteringen aangebracht bij knooppunt Raalte.