Project

Het ministerie van Infrastructuur is de trekker van het project. De provincie Overijssel is ook opdrachtgever. Het ministerie, de provincie, de gemeente Dalfsen, Raalte en Hellendoorn, ProRail en het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn lid van de bestuurlijke adviesgroep. Naast deze overheden worden ook stakeholders en omwonenden betrokken. De participatie in het project vinden wij belangrijk. In het participatieplan kunt u straks lezen hoe wij de participatie in de verkenning gaan vormgeven en wat wij daaronder verstaan. Het participatieplan voor de verkenning zal beschikbaar zijn als de startbeslissing genomen is.

Raakvlak met andere lopende projecten langs de N35 Wijthmen-Nijverdal

Op ditzelfde traject van de N35 spelen meerdere verbeterprojecten, namelijk de verbetering van de verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal, met maatregelen voor de korte termijn. Daarnaast worden er verbeteringen aangebracht bij knooppunt Raalte. De informatiebijeenkomst van 26 oktober gaat niet over deze andere projecten.