Grote opkomst voor N35 Wijthmen - Nijverdal

Tijdens de informatiebijeenkomsten op dinsdag 12 maart en donderdag 21 maart zijn bewoners en geïnteresseerden bijgepraat over de laatste stand van zaken en actuele ontwikkelingen van de verkenning N35 Wijthmen - Nijverdal. Bij de bijeenkomst in zowel Mariënheem als Wijthmen mochten we rond de 100 gasten ontvangen. We kijken terug op twee geslaagde avonden. 

Achter de schermen

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de verkenning. Een van de resultaten daarvan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een belangrijk document voor het project. Het beschrijft de drie alternatieven en varianten die we onderzoeken en de gevolgen die elk alternatief heeft op het milieu. Je kan tot 16 april 2024 reageren op dit document. Daarover lees je meer in dit bericht. Tijdens de bijeenkomsten deelden de projectleden aan de bezoekers, informatie over de NRD, de alternatieven en varianten, de kaders voor het milieuonderzoek en de planning van het project. Ook kon men een zienswijze indienen of een vraag stellen. 

Vervolg

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. De zienswijzen worden betrokken bij het definitief maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Zo worden de reacties in het vervolg van het proces betrokken bij de verkenning. De Commissie voor de milieueffectrapportage is ook om advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op de zienswijzen en advies van de commissie voor de milieueffectrapportage wordt een reactie gegeven in een reactienota. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. 

Contact

We houden alle betrokkenen en inwoners via onze website en nieuwsbrief op de hoogte. Nieuwe data voor de buurttafels worden via de mail gecommuniceerd met betrokkenen. Heeft u een vraag die niet kan wachten of wilt u meer over het project weten?  

Neem contact op met Omgevingsmanager Rutger Blankvoort: mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl .

Beeld: ©N35
Luchtfoto N35