NRD en Oplegnotitie vastgesteld

De Stuurgroep A50 heeft op 23 januari de NRD met de oplegnotitie definitief vastgesteld. De oplegnotitie hoort bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In deze oplegnotitie zijn wijzigingen of verduidelijkingen opgenomen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie m.e.r. heeft uitgebracht. De indieners van de zienswijzen worden hierover geïnformeerd. 

Het document kunt u vinden u op het platformparticipatie.