Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef-Paalgraven heeft een aantal kansrijke oplossingen opgeleverd die de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de kansrijke oplossingen en het beoordelingskader voor het beoordelen van deze oplossingen als alternatief in de milieueffectrapportage. 

Het document kunt u vinden u op het platformparticipatie.