Voorkeursbeslissing

Op 27 mei 2024 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Voorkeursbeslissing voor A50 Ewijk – Bankhoef - Paalgraven genomen.

De Voorkeursbeslissing is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Tijdens de Verkenning zijn de problemen in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A50. De Voorkeursbeslissing is in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden tot stand gekomen. De bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A50 zijn hierbij intensief betrokken. De Voorkeursbeslissing bevat een pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. In de Voorkeursbeslissing staan alle maatregelen vermeld. Als gevolg van de Omgevingswet is de Voorkeursbeslissing in de plaats gekomen van de Structuurvisie. De Ontwerp-Structuurvisie is nu dus definitief vastgelegd in de Voorkeursbeslissing.

Het document kunt u vinden u op het platformparticipatie.