Zienswijze indienen op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen

Van dinsdag 21 juni 2022 tot en met maandag 1 augustus 2022 kan iedereen een zienswijze indienen  op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A50 Ewijk - Bankhoef – Paalgraven. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Meer informatie hierover vindt u op: www.platformparticipatie.nl/A50EBP

De zienswijzen worden voorzien van een antwoord en vastgelegd in de Nota van Antwoord. De nota van antwoord beschrijft wat er met de zienswijzen is of wordt gedaan. De zienswijzen en antwoorden worden vervolgens meegegeven aan de minister, ter overweging bij de verdere besluitvorming. Op deze projectwebsite vindt u hierover later meer informatie.