A67 Leenderheide-Zaarderheiken

Met de vaststelling van de Structuurvisie A67 Leenderheide-Zaarderheiken in mei 2020 is de MIRT-Verkenning naar de oplossingen voor de doorstromingsproblemen op de A67 afgerond. De huidige stand van zaken in de zogenaamde planuitwerkingsfase vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Beeld: ©Project A67