A4 Burgerveen-N14

Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio nemen een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Het project A4 Burgerveen-N14 bevindt zich op dit moment in de Planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam verder uit en onderzoekt het in detail. De uitvoering van het project start naar verwachting in 2026.

Beeld: ©Rijkswaterstaat

meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.