Nieuwsbrief MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

In deze nieuwsbrief:

Het project MIRT-verkenning A50 is gestart

De MIRT-verkenning is met het gunnen van de opdracht in juni 2021 aan ingenieurscombinatie Royal HaskoningDHV/Infram/Buck Consultants International officieel gestart en duurt tot eind 2022. Dan stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat vast welke van de 3 kansrijke oplossingsrichtingen de voorkeur heeft, dit is het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die het beste bijdraagt aan de projectdoelen, waarbij ook effecten op de omgeving en kosten en baten zijn afgewogen. Als het voorkeursalternatief is vastgesteld in 2022 volgt de Planuitwerking. In die fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

De komende periode staat in het teken van het opstellen van een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Dit document vertaalt de 3 kansrijke oplossingen in concretere alternatieven. Naar verwachting informeren wij u begin volgend jaar over de eerste belangrijkste resultaten en organiseren wij een aantal bijeenkomsten. 

Heeft u voor die tijd een dringende vraag of behoefte aan aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen via het algemene mailadres.  

Lees het hele bericht.

Beeld: ©Fotografie Provincie Gelderland

Website project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven gelanceerd

Waarom is er een project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven? In welke fase bevindt dit project zich nu? En hoe kan ik meepraten over de plannen? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u de website van het project.

Op onze website staan vragen en antwoorden over het project overzichtelijk bij elkaar. We leggen uit wat een MIRT-verkenning is en hoe die verloopt. Ook een handige begrippenlijst en de verschillende documenten van en over het project ontbreken niet. Op de website vindt u alle nieuws overzichtelijk bij elkaar. 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de website of het project? We horen het graag! U kunt ons bereiken via dit  e-mailadres.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep A50

De klankbordgroepleden van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven zijn op dinsdag 14 september 2021 voor het eerst online bij elkaar gekomen. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van overheidsinstanties en belangenorganisaties.

Tijdens de eerste online bijeenkomst zijn de leden meegenomen in de doelstellingen en planning van het project en de rol van de klankbordgroep. Daarnaast maakten de leden kennis met elkaar en het projectteam en gaven vragen en aandachtspunten mee aan het project.

Lees het hele bericht.

Beeld: ©Project MIRT-verkenning A50