A50: Eerste bijeenkomst klankbordgroep A50

De klankbordgroepleden van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven zijn op dinsdag 14 september 2021 voor het eerst online bij elkaar gekomen. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van overheidsinstanties en belangenorganisaties.

Tijdens de eerste online bijeenkomst zijn de leden meegenomen in de doelstellingen en planning van het project en de rol van de klankbordgroep. Daarnaast maakten de leden kennis met elkaar en het projectteam en gaven vragen en aandachtspunten mee aan het project.

Inbreng omgeving is onmisbaar voor een geslaagd project

Inbreng omgeving

De bereikbaarheid van de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven vergroten en het aantal ongevallen op dit traject verminderen: hieraan werkt het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven de komende jaren. Om deze doelen te bereiken is de inbreng van de omgeving onmisbaar, weten de initiatiefnemers: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Onder andere een klankbordgroep met ruim 20 partijen moet voor deze inbreng zorgen. In de klankbordgroep zitten de gemeenten Beuningen, Nijmegen, Landerd, Oss en Wijchen en de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland. Maar ook uiteenlopende maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen, zoals de Fietsersbond, Natuurmonumenten, de ANWB, VNO-NCW Midden en Logistiek Platform Oss.

Duurzaamheid

In ongeveer vijf bijeenkomsten zullen de leden van de klankbordgroep het projectteam tot eind 2022 adviseren over waarden en belangen in het gebied en over wensen en randvoorwaarden van hun organisaties. Ook denken ze mee en beoordelen ze oplossingen om de problemen aan te pakken op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het projectteam is verder nieuwsgierig naar meekoppelkansen. Meekoppelkansen zijn initiatieven die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd met het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven en die win-winsituaties kunnen opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Participatie en inspraak

De leden van de klankbordgroep krijgen tijdens de bijeenkomsten een toelichting op de laatste stand van zaken. Zo werd in de eerste bijeenkomst een presentatie gegeven over de aanleiding, het doel en de planning van het project. Maar ook de oplossingen die het project onderzoekt en hoe het project de omgeving gaat betrekken, komt aan de orde. Want naast de klankbordgroep zullen er onder andere ook inloopbijeenkomsten worden georganiseerd  voor alle belanghebbenden en belangstellenden rond het projectgebied. Deze bijeenkomsten worden, als het coronabeleid het toelaat, op locatie verzorgd of anders worden vervangen door online informatiebijeenkomsten. Verder is er inspraak mogelijk op de Notie Reikwijdte en Detailniveau, die begin 2022 zes weken ter inzage zal liggen. Dit document beschrijft het ‘waarom' van het project, de oplossingen die het project onderzoekt tijdens de verkenning en hoe het project de (milieu-)effecten van deze oplossingen in beeld gaat brengen.

Snel vervolg

Zoals dat hoort bij een klankbordgroep is de bijeenkomst geen eenrichtingsverkeer. Met behulp van mentimeter kunnen de deelnemers hun vragen en aandachtspunten kwijt. Al met al smaakt de bijeenkomst naar meer.