Het projectteam A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kijkt terug op een goed 2022

In dit artikel zetten we belangrijkste ontwikkelingen uit 2022 nog een keer voor u op een rijtje en blikken we kort vooruit naar het nieuwe jaar.

Kansrijke oplossingsrichtingen

In januari 2022 bleek uit  de verkeersberekeningen dat er meer oplossingen moesten worden verkend, omdat de drie oplossingen waarmee we gestart waren de knelpunten niet genoeg  kunnen oplossen. Wil je weten welke oplossingsrichtingen zijn onderzocht? Lees hier meer.

Samen voor duurzaamheid

Waar liggen kansen voor duurzaamheid in het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven? Om die vraag draaide een online bijeenkomst op donderdag 27 januari 2022. Deelnemers van (lokale) overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kwamen in een Duurzaamheidssessie met veel interessante suggesties. Lees hier meer.

Online informatiebijeenkomst MIRT-verkenning A50 Ewijk- Bankhoef- Paalgraven

Op dinsdag 8 februari 2022 vond de eerste ‘online’ informatiebijeenkomst plaats. Het projectteam informeerde zo’n 160 belangstellenden over de oplossingen die het onderzoekt om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Hier vindt u een video van de online informatiebijeenkomst; hier kunt u de presentatie bekijken.

Stikstofdossier: werk aan project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven gaat door

Er zijn onvoldoende specialisten om voor alle infrastructuurprojecten stikstofberekeningen uit te voeren. Daarom zijn er keuzes  gemaakt. De minister heeft afgelopen zomer besloten dat projecten in de verkenningsfase door kunnen gaan. Voor de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven betekent dit dat het project volgens planning verder kan. Lees hier meer.

A50: Kansrijke oplossingen

In de analysefase van de verkenning zijn tien mogelijke oplossingen op de A50 onderzocht. Op basis van een beoordelingskader is aan de bestuurlijke partners en Minister een besluit gevraagd welke van deze mogelijke oplossingen kansrijk zijn om verder te onderzoeken in de beoordelingsfase. Lees hier meer

Informatiebijeenkomst maakt duidelijk: A50-project leeft in omgeving

Ruim 130 belangstellenden bezochten op dinsdag 5 juli de inloopbijeenkomst in buurthuis VidiReo in Ravenstein. Daar kregen zij informatie over de 5 kansrijke oplossingen die het project verder gaat onderzoeken. 
Mensen konden bovendien hun zorgen uitten en vragen stellen aan medewerkers van het project. Lees hier meer.

31 Zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van 21 juni tot en met 1 augustus 2022 kon iedereen een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In totaal heeft het project 31 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gingen over de thema’s leefomgeving (geluid en luchtkwaliteit), bereikbaarheid, verkeer en natuur. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een persoonlijk antwoord. Lees hier meer.

Blik op 2023

Het project is na het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een nieuwe fase ingegaan. In deze fase (’zeef 2’) brengt het project de effecten van de 5 kansrijke oplossingen gedetailleerd in beeld. Dit doen we stapsgewijs. Uiteindelijk moeten deze stappen in 2023 leiden tot een voorlopige keuze van het voorkeursalternatief. Lees hier meer