Presentatie online informatiebijeenkomst

In dit document vindt u de presentatie die is gegeven tijdens de online informatiebijeenkomst van de 
MIRT-verkenning A50 op 8 februari 2022.