Minister Mark Harbers brengt een bezoek aan de N35 – Mariënheem

Maandag 13 november bracht Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, een bezoek aan de N35 in Mariënheem. De minister sprak samen met wethouder Nijboer en gedeputeerde Dadema met bewoners, Plaatselijk Belang en de verkeerscommissie over de huidige verkeerssituatie bij Mariënheem. Inwoners deelden tijdens het gesprek hun zorgen over de verkeersveiligheid van de oversteekplaats en de voetgangerstunnel.

Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Minister Mark Harbers in gesprek met voorzitter Verkeerscommissie Mariënheem Gerard Nij Bijvank, wethouder Ben Nijboer en gedeputeerde Martijn Dadema.

Gerard Nij Bijvank: “We zien de noodzaak van het gesprek met minister Harbers omdat de rondweg voor ons van groot belang is. We blijven hopen dat de belofte van een rondweg overeind blijft en veiligheid weer op één komt te staan.”

N35 op Pauze

In maart van dit jaar besloot minister Harbers vanwege stikstofproblemen, stijgende prijzen in de bouw en personeelstekorten, 14 wegenprojecten en drie vaarwegprojecten te pauzeren. De projecten kunnen door deze problematiek niet op korte termijn worden aangelegd. De vrijgekomen budgetten worden verschoven naar groot onderhoud van bestaande infrastructuur. Onder de projecten die voorlopig niet doorgaan valt ook de Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal. De minister bracht daarom vandaag een bezoek aan Mariënheem om met de bewoners in gesprek te gaan.

Minister Harbers: “Het pauzeren van projecten leidt bij alle betrokken projecten tot teleurstelling, ook bij de inwoners van Mariënheem. Dat werd ook vandaag duidelijk. En hun teleurstelling deel ik, want ook ik vind het belangrijk om de veiligheid te verbeteren. De projecten kunnen op korte termijn door stikstofproblematiek, stijgende prijzen en personeelsgebrek niet worden aangelegd. Ze zijn wél allemaal nodig in de toekomst, daarom willen we ze aanleggen op het moment dat het weer kan. Ondertussen zoeken we met provincie en gemeente naar tussentijdse oplossingen voor de N35 en Mariënheem.”

Gedeputeerde Dadema: “We stellen het op prijs dat demissionair minister Harbers een bezoek brengt aan de inwoners van Mariënheem om te praten over de rondweg. Het blijft teleurstellend dat de pauzeknop voor de N35 is ingedrukt. We houden het ministerie dan ook aan de harde afspraak dat de herstart van de N35 ‘met voorrang’ wordt aangepakt op het moment dat er weer zicht is op financiële middelen, stikstofruimte en personele capaciteit en dat de €100 miljoen spoedig beschikbaar wordt gesteld. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van de bewoners langs de N35, voor de doorstroming in de provincie en veiligheid van alle weggebruikers. Het bezoek van de minister laat gelukkig zien dat politiek Den Haag de aanpak van de N35 prioriteit wil geven.”

Wethouder Ben Nijboer: “Het is goed dat de minister met de inwoners van Mariënheem in gesprek is gegaan. Het is heel belangrijk dat de minister de impact van de N35 op het dagelijks leven van de inwoners van Mariënheem ziet en hoort. Het is voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor Mariënheem van groot belang dat de rondweg er komt. Dat heeft Plaatselijk Belang vandaag nogmaals duidelijk gemaakt aan de minister en andere betrokkenen.”

Knooppunt Raalte

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Overijssel en gemeente Raalte werken al een tijd aan een plan voor de verbetering van Knooppunt Raalte. In 2022 werd bekend dat binnen budget het niet mogelijk is om de voorkeursvariant uit 2018 te realiseren. Het Ministerie wil de helft van het resterende tekort van € 21,5 miljoen bijdragen. De provincie is erg blij met deze belangrijke stap en is voornemens het tekort aan te vullen. Hierover zal in de begrotingsbehandeling van 2024 verder gesproken worden.

Vervolg N35

De MIRT-verkenning voor de N35 Wijthmen-Nijverdal gaat door. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt in welke vorm en met welke stappen de verkenning verder gaat. Hoe het vervolg en de financiering van het project eruit ziet is aan een nieuw kabinet. Het projectteam is voor omwonenden via mirtn35wijthmennijverdal@minienw.nl te bereiken voor vragen.