Belangstelling groot voor de N35

Dinsdagavond 8 februari 2023 vond de informatiebijeenkomst plaats bij Brasserie – Zalen Zwakenberg in Raalte.

Het project informeerde zo’n 100 belangstellenden onder andere over het project en het proces van de verkenning om te komen tot een voorkeursalternatief. Dit is de oplossing die uiteindelijk de voorkeur heeft boven de andere onderzochte oplossingen. Ook werd er uitleg gegeven over de alternatieven in de startbeslissing en de manier waarop het project belanghebbenden wil betrekken. De betrokkenen beantwoordden vele vragen van de belangstellenden.

Geef uw input of stel uw vraag

Geïnteresseerden kunnen van 1 februari tot en met 3 maart vragen, suggesties, ideeën of zorgen voor deze fase van de verkenning meegeven via de mail. Dit betrekken wij dan in de analysefase bij het opstellen van oplossingsrichtingen.