N35 Stikstofdossier: MIRT verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal gaat door…

Stikstofdossier: MIRT verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal gaat door…

In de afgelopen periode heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over 11 stikstofgevoelige aanlegprojecten die als eerste worden opgepakt. Projecten in de planuitwerkingsfase, lopen vertraging op. Voor deze projecten moeten nieuwe stikstofberekeningen worden gemaakt. Projecten die zich nog in de verkenningsfase bevinden, gaan in ieder geval tot het eind van deze fase door volgens planning. Dit geldt ook voor de MIRT-Verkenning N35 Wijthmen – Nijverdal.

Voor de MIRT-Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal betekent dit dat het project voorlopig doorgaat totdat er een voorkeursbesluit is genomen. Dat zal naar verwachting halverwege 2024 zijn. In het voorkeursbesluit geeft de minister aan welke oplossing nader uitwerkt wordt in de planuitwerkingsfase.

Voor de Verkenning zullen de eerste informatiebijeenkomsten naar verwachting begin 2023 gepland gaan worden.