Voorlopig voorkeursalternatief bekend

De Stuurgroep heeft haar bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor alternatief 3: 2x3 Paalgraven-Bankhoef-Ewijk. Dit alternatief gaat uit van een verbreding naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Paalgraven en Ewijk. Dit alternatief wordt het voorlopig voorkeursalternatief genoemd. Ook heeft de stuurgroep geld gereserveerd voor  het uitwerken van maatregelen voor knooppunt Paalgraven met de aansluiting Oss-Oost en voor het verbeteren van de route voor het langzaam verkeer en landbouwverkeer bij Niftrik.

Alternatief 3 wordt als voorlopig voorkeursalternatief in de Ontwerp-Structuurvisie opgenomen. De Ontwerp-Structuurvisie beschrijft de stappen die hebben geleid tot de keuze van het voorlopige voorkeursalternatief. Dit document is na de zomer gereed.