Het projectteam wenst u een fijne zomervakantie

Wij kijken terug op een aantal mooie mijlpalen in 2023. Zoals het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, het gereed komen van de inpassingsvisie, de persoonlijke beantwoording van 31 zienswijzen op de NRD en natuurlijk het kiezen van een voorlopig voorkeursalternatief. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we opnieuw veel belangstellenden geïnformeerd over de resultaten en laatste stand van zaken van het project.

Ook na de zomer informeren we u  weer verder over de ontwikkelingen binnen het project. Wij wensen u een zonnige zomer.