Bestuurlijke afspraken met de minister over pauzeren MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In september 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten de MIRT-Verkenning naar de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te pauzeren. Vanwege de excessieve prijsstijgingen, de forse instandhoudingsopgave, het tekort aan personele capaciteit bij Rijkswaterstaat en de stikstofproblematiek in Nederland kunnen voorlopig geen capaciteitsuitbreidingen van wegen en vaarwegen plaatsvinden. Dit betekent dat de MIRT-Verkenning A15 PaGo op dit moment niet kan worden afgerond tot en met een Voorkeursbeslissing.

Bestuurlijke afspraken

Begin november 2023 heeft de regio bestuurlijke afspraken gemaakt over de MIRT-Verkenning A15 PaGo met de minister van IenW. De afspraken zijn gemaakt in het zogenoemde BO MIRT Zuidwest-Nederland, oftewel het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt gaan over de bestuurlijke voorkeur voor verbreding van de snelweg naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken, in combinatie met een weefvak in beide richtingen tussen Papendrecht en Sliedrecht. Aangevuld met mobiliteitsmaatregelen met als doel om de keuzes van weggebruikers te beïnvloeden met informatie en communicatie. Verder is afgesproken dat Knooppunt Gorinchem wordt toegevoegd aan het projectgebied. Reden hiervoor is dat er sprake zal zijn van negatieve effecten (terugslag vanuit Knooppunt Gorinchem) als de snelweg wordt verbreed tussen Papendrecht en Gorinchem, zonder dat er maatregelen worden genomen aan Knooppunt Gorinchem. Bij de herstart zullen dan ook maatregelen worden opgenomen om negatieve effecten te voorkomen.

Financiële afspraken

Tenslotte zijn er financiële afspraken gemaakt tussen de regio (provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschap) en het rijk over de inzet van een deel van het budget voor vervanging en renovatie op het traject, en voor maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming op peil te proberen te houden tijdens de pauzering.

Meer weten?

De volledige weergave van de afspraken is te vinden op pagina 11, 12 en 13 van de afsprakenlijst. Hier kunt u ook de bijbehorende kamerbrief vinden.

Projectwebsite niet langer bereikbaar vanaf 1 januari 2024

Tot 1 januari 2024 is de projectwebsite van de verkenning nog bereikbaar. Voor meer informatie over de MIRT-Verkenning vindt u tot die tijd op Mirta15papendrechtgorinchem.nl