A50: Hoe gaat het project om met betrekking tot: Verdiepte ligging, aquaduct, tunnel, extra toe/afrit en fly-over?

In de chat en op de interactieve kaart zijn verschillende ideeën ingebracht voor een (gedeeltelijk) verdiepte ligging van de A50, een tunnel, een aquaduct, een fly-over bij knooppunt Paalgraven of verhoging van het viaduct over de Hertogwetering. Een aanpassing van de hoogte of ligging van de snelweg is zeer kostbaar en leidt tot vergaande aanpassingen over een lang deel van het traject. De impact op de omgeving, zoals de ruimte die hiervoor nodig is, is vaak groter dan alleen een aanpassing of verbreding van het huidige wegdek. Daarnaast speelt ook geld een rol: voor het realiseren van de projectdoelstellingen (het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid) is het uitgangspunt dat de te onderzoeken oplossingsrichtingen ‘sober en doelmatig’ moeten zijn.