A50: Kan ik meedenken?

We vinden het belangrijk om gebruikers, omwonenden en bedrijven uit de omgeving te betrekken bij de verkenning. Zij kennen de omgeving het beste en weten welke knelpunten er spelen. Door hen een rol te geven, maken we gebruik van de lokale kennis om te komen tot oplossingen. Daarvoor organiseren we inloopbijeenkomsten. Die kondigen we onder andere aan op deze website en via onze nieuwsbrieven.

Bent u op de hoogte van een ontwikkeling waarvan u denkt dat wij die als project nog niet kennen. Wilt u uw zorg uiten of heeft u een goed idee, dan kunt u ons mailen. Zodra de oplossingen concreter worden en wij bijvoorbeeld eerste ontwerpen kunnen delen, nemen we de directe omgeving gerichter mee in het proces. Lees het Participatieplan en bekijk onze interactieve kaart voor meer informatie.