A50: In welke fase bevindt deze verkenning zich nu en wat gebeurt er in deze fase?

De MIRT-verkenning bevindt zich op dit moment in de analysefase. Voor de start van de MIRT-verkenning is een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn 3 mogelijke oplossingsrichtingen naar voren gekomen. In de analysefase werken we meerdere oplossingen uit en nemen circa 3 of 4 kansrijke oplossingen mee naar de volgende fase. Betrokkenen uit de omgeving kunnen hierbij meedenken. De oplossingen en varianten voorzien we van een beoordeling op hoofdlijnen. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) legt het resultaat uit deze fase vast.