Wordt de realisatie van de F35 (hoogwaardige fietsverbinding) meegenomen in het project N35?

Nee, die realisatie van de F35 is geen onderdeel van dit onderzoek, dat is een ander project. In het ontwerp voor de N35 wordt wel rekening gehouden met de ligging en functie van de F35, als die raakt aan dit deel van de N35.