Worden er ook maatregelen genomen op de kruispunten waar een verkeerslicht blijft (hoge snelheid en rood licht negatie)?

Dat is nog niet duidelijk. Op basis van de verkenning moet blijken welke maatregelen nodig zijn t.a.v. veiligheid en doorstroming. Ook waar het gaat over plekken waar verkeerslichten staan.