A50: Wat doet een Klanbordgroep?

Voor het betrekken van ambtelijke en maatschappelijke organisaties en bedrijven die verder van het Verkenningenproces af staan, maar mogelijk belangen hebben, is een klankbordgroep ingericht.

Deelnemers aan de klankbordgroep zijn afgevaardigden van onder andere:

  • Gemeenten Oss, Wijchen, Nijmegen, Beuningen, Maashorst (Landerd);
  • Regio’s Rivierenland, Arnhem-Nijmegen en Noordoost Brabant;
  • Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen;
  • Waterschappen Aa en Maas en Rivierenland;
  • Veiligheidsregio VGGM; TLN; Evofenedex, VNO-NCW Midden en Brabant-Zeeland; ANWB; Economic Board;
  • Bedrijvenvereniging de Schoenaker; Bedrijventerreinen Bijsterhuizen & Wijchen-Oost; LEC; Bedrijventerrein Vorstengrafdonk; Industriële Kring Nijmegen; MKB Wijchen; Logistiek Platform Oss;
  • ZLTO en Cumula.

In de klankbordgroep komt de voortgang van de Verkenning aan bod en worden ideeën en reacties opgehaald. De klankbordgroep komt ongeveer eens per kwartaal bijeen en wordt in  ieder geval geconsulteerd in de voorbereiding van de bestuurlijke (tussen)besluiten.