A50: Hoe gaat het project om met betrekking tot het leefklimaat?

In het kader van leefklimaat zijn er normen voor geluid en fijnstof waaraan het project moet voldoen. Deze normen garanderen een leefklimaatniveau. Voor geluid zal het projectteam onderzoeken of de toekomstige oplossingsrichting voldoet aan de geluidnormen, of dat er maatregelen nodig zijn om de toename van het geluid te verminderen.

Voor fijnstof spelen er twee ontwikkelingen die van belang zijn voor het project. Enerzijds neemt de hoeveelheid verkeer in de toekomst (na uitvoering van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven) naar verwachting toe. Daarmee neemt ook de uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals fijnstof, toe. Door het schoner worden van het wagenpark in de toekomst, onder meer door strengere emissie-eisen en door meer elektrische voertuigen, neemt de uitstoot van verontreinigende stoffen af en zal de luchtkwaliteit ondanks het project verder verbeteren. De winst wordt echter ook weer deels teniet gedaan doordat elektrische auto’s zwaarder zijn en daarmee de banden harder slijten wat ook fijnstof veroorzaakt. Pas zodra bekend is welke oplossingsrichting als voorkeursalternatief gekozen wordt, kan berekend worden of er sprake is van een toename van fijnstof. Voor geluid en lucht geldt allebei dat de waarden nooit hoger mogen zijn dan de norm die wettelijk is vastgesteld.