Presentatie MIRT-verkenning A50 Klankbordgroep 6

In dit document vindt u de presentatie die is gegeven tijdens de klankbordgroep van de MIRT-verkenning A50 op 22 december 2022.