Presentatie MIRT- verkenning A50 Klankbordgroep 5

In dit document vindt u de presentatie die is gegeven tijdens de klankbordgroep van de MIRT-verkenning A50 op 1 september 2022.