Presentatie MIRT-verkenning A50 Klankbordgroep 3

In dit document vindt u de presentatie die is gegeven tijdens de klankbordgroep van de MIRT-verkenning A50 op 10 mei 2022.