Presentatie MIRT- Verkenning A50 Klankbordgroep 4

In dit document vindt u de presentatie die is gegeven tijdens de klankbordgroep van de MIRT-verkenning A50 op 14 juni 2022.