Startbeslissing Mirt verkenning n35 wijthmen-nijverdal

Deze startbeslissing beschrijft de uitgangspunten voor de MIRT Verkenning. De startbeslissing moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals die zijn vastgelegd in artikel 2 van de Tracéwet. Omdat over enige tijd de Omgevingswet van kracht zal worden, wordt daar ook alvast rekening mee gehouden. De startbeslissing beschrijft het te verkennen probleem, de te onderzoeken mogelijke oplossingsrichtingen voor zover nu al bekend, de wijze waarop burgers, bestuursorganen en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de verkenning, en de termijn waarbinnen en de wijze waarop de verkenning wordt verricht.

SB N35 Ondertekening Mark Harbers en Bert Boerman
Beeld: ©Kleine-WDOD
Minister Mark Harbers en Bert Boerman en bestuurders van de gemeenten Dalfsen, Hellendoorn, Raalte , ProRail en Waterschap WDOD ondertekenen de Startbeslissing voor de Verkenning MIRT N35 Wijthmen-Nijverdal.

Ondertekening

SB N35 Ondertekening Mark Harbers en Bert Boerman
Beeld: ©Kleine-WDOD
N35 Minister Mark Harbers en Bert Boerman en wethouders Dalfsen, Hellendoorn en Raalte, ProRail en Waterschap WDOD ondertekenden de SB 3maart2022