MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en de eerste kennismaking met de omgeving

Het project voor de toekomstige verbetering van de OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer, is in volle gang. Daarbij wordt de omgeving nauw betrokken. Dinsdag 17 oktober 2023 was het project al aanwezig op de inloopbijeenkomst Nieuwe Meer Oost en werd er kennis gemaakt met bewoners en bedrijven. In november 2023 organiseren we als project zelf onze eerste kennismakingsbijeenkomsten in Amsterdam en Hoofddorp. Daarvoor is inmiddels een nieuwe website gelanceerd en is een brede campagne gestart o.a. op abri’s, achterop bussen en in advertenties.

Beeld: ©Gemeente Amsterdam

project OVAmsterdamHaarlemmermeer

In Amsterdam en Haarlemmermeer groeit het aantal inwoners, bedrijven en reizigers. Tot 2040 verwachten we in de Metropool Regio Amsterdam 250.000 nieuwe woningen en 230.000 extra arbeidsplaatsen. Het project OVAmsterdamHaarlemmermeer doet onderzoek naar wat er nodig is om de OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer te verbeteren en de Metropoolregio ook in de toekomst bereikbaar te houden.

meer weten?

Wil je meer weten of je aanmelden voor de nieuwsbrief, kijk dan op de nieuwe website van OV Amsterdam - Haarlemmermeer en op de website van  Gemeente Amsterdam voor meer informatie.