Veel belangstelling op informatiebijeenkomst

Ruim 180 belangstellenden bezochten op woensdag 24 mei de inloopbijeenkomst van het project MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven in buurthuis VidiReo in Ravenstein. De medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en het adviesbureau verwelkomden omwonenden en geïnteresseerden met een kop koffie  en  stonden klaar om vragen te beantwoorden.

De informatieborden die deze avond werden getoond gaven de bezoekers inzicht in de stappen die het project heeft gezet, in de ontwerpkeuzes, de twee overgebleven alternatieven en in de resultaten uit de verkeers- en milieuonderzoeken . Ook konden er vragen worden gesteld over de inpassingsvisie en de Mobiliteitsaanpak A50. Ives van Leth, omgevingsmanager: ‘Dit is voor het project  een spannend moment. Wij presenteren de plannen en  bereiden een inloopbijeenkomst goed voor,   We zijn altijd benieuwd hoe de omgeving over deze plannen denkt.’

Voorkeursalternatief

De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een (voorlopig) voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die de voorkeur heeft boven alle andere onderzochte alternatieven.

Meer informatie over het project, kunt u vinden op onze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Uw vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning kunt u aan ons meegeven via e-mail.