MIRT-verkenning A50 Ewijk – Bankhoef - Paalgraven gaat door

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Geld en menskracht uit deze projecten uit het aanlegprogramma (MIRT) worden de komende jaren besteed aan de grootste onderhoudsbeurt van onze infrastructuur ooit. De verkenning naar de verbreding van autosnelweg A50 gaat vooralsnog door.

Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd. Het geld en de menskracht worden daarom besteed aan een grote onderhoudsbeurt voor de bestaande infrastructuur, die deels verouderd is en toe is aan groot onderhoud of vervanging. Ook wordt er geld verschoven naar projecten die wel aangelegd kunnen worden of onder de rechter zijn om de uitvoering zeker te stellen. Over welke projecten gepauzeerd worden is de afgelopen weken gesproken met provincies, mede omdat er bij veel projecten sprake is van cofinanciering.

Het volledige nieuwsbericht is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De Kamerbrief MIRT is ook online te vinden.