Inpassingsvisie kijkt naar weg, omgeving en landschap

Voor de MIRT-Verkenning A50 wordt een inpassingsvisie opgesteld. In de inpassingsvisie wordt gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van het landschap waarin de A50 is gelegen. De visie beschrijft de effecten van de toekomstige maatregelen aan de A50 vanuit twee gezichtsvelden: de beleving vanuit de weg op het landschap en de beleving op het landschap vanuit de weg. De inpassingsvisie A50 is een belangrijk document voor het project. Het doel van de visie is om te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zo goed mogelijk behouden blijft.

Wat staat er zoal in de visie en hoe komt deze tot stand? We vragen het aan Freek de Bruijn, landschapsarchitect van het consortium. “Met de inpassingsvisie zorgen we ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit in alle projectfasen op de juiste manier wordt meegenomen”, vertelt Freek. “Ruimtelijke kwaliteit zien we heel breed. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor een aantrekkelijk en herkenbaar uitzicht op de omgeving voor weggebruikers (het wegbeeld). Maar ook een zorgvuldige vormgeving en inpassing van de weg in het landschap vanuit de omgeving en omwonenden gezien (het gebiedsbeeld). De ruimtelijke kwaliteit wordt in kaart gebracht door ook het beleid en de uitgangspunten van omgevingspartijen te mee te nemen Zowel  landschappelijke kwaliteiten als knelpunten komen aan de orde in de analyse. “De inpassingsvisie bevat een beschrijving van het huidige landschapsbeeld en geeft een visie hoe de toekomstige ontwikkelingen van de A50 tussen Ewijk, Bankhoef en Paalgraven het beste ingepast kan worden, rekening houdend met het behouden of versterken van de huidige kwaliteiten van het landschap”. Zo behoudt de A50 een herkenbaar weg- en gebiedsbeeld en blijft de weg ook in de toekomst een landschappelijke route die voor de weggebruiker een mooie landschapservaring van het rivierengebied geeft.”

Het wegontwerp wordt tijdens de looptijd van het project in de verschillende projectfasen steeds gedetailleerder. De inpassingsvisie groeit daarin mee en wordt ook steeds specifieker. Met de inpassingsvisie zorgen we voor een goede balans tussen de inpassing van de weg en de ruimtelijke kwaliteit vanaf de verkenning tot aan de realisatie van het project.