NRD en Oplegnotitie vastgesteld

De Stuurgroep A50 heeft op 23 januari de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven (hierna NRD) met de oplegnotitie definitief vastgesteld. De oplegnotitie vormt samen met de NRD de definitieve versie. In deze oplegnotitie zijn wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie m.e.r. heeft uitgebracht. Hier vindt u de oplegnotitie.

Nota van Antwoord

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de NRD krijgt persoonlijk antwoord over de manier waarop het project de zienswijze meeneemt in het vervolg van de MIRT-verkenning. De anoniem gemaakte zienswijzen en bijbehorende definitieve antwoorden worden, nadat de resultaten uit het vervolgonderzoek bekend zijn, opgenomen in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord geeft inzicht in wat er met de zienswijzen gebeurt of wat er nog mee gedaan wordt in de fase na de MIRT-verkenning: de Planuitwerking. De Nota van Antwoord wordt bestuurlijk vastgesteld en de minister neemt deze in overweging mee bij de verdere besluitvorming over het project. De definitieve Nota van Antwoord wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2023.